Skip to main content

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu z akredytacją!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu z akredytacją!
news
W dniu 23 września br. odbyło się posiedzenie Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, którego przedmiotem było przygotowania rekomendacji dla zakończenia procesu akredytacji.
Na podstawie rekomendacji Komitetu, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję w sprawie przyznania statusu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu uzyskało status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które otrzymały akredytację AKSES, spełniły warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiących załącznik do Uchwały Komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 oraz, pozytywnie kończąc wszystkie etapy procesu akredytacji określone w Regulaminie procesu akredytacji OWES. Akredytacja AKSES jest ważna dwa lata od daty wydania.

W tym czasie OWES zobowiązany jest do przestrzegania standardów działania i usług OWES, określonych przez Komitet Akredytacyjny i zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Nadzór nad akredytowanymi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej sprawuje  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualizowana baza ośrodków OWES znajduje się TUTAJ