Skip to main content

Wiatr w żagle opolskich NGO

Wiatr w żagle opolskich NGO
Zakończony

Celem projektu było podjęcie działań nakierowanych na zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego, a także wsparcie liderów tych organizacji poprzez zapewnienie im stałego profesjonalnego wsparcia merytorycznego oraz dostępu do udziału w szkoleniach.

Projekt realizowany był poprzez:

  • doradztwo z zakresu prawa, księgowości, strategii rozwoju organizacji, itp.,
  • cykl trzydniowych szkoleń pn. „Aktywny Lider” dla 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych (2 edycje po 20 osób) służących przygotowaniu profesjonalnych liderów trzeciego sektora,
  • zorganizowanie Forum Inicjatyw Pozarządowych – konferencja której tematem przewodnim była współpraca organizacji pozarządowych i samorządu ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego,
  • utworzenie „biblioteki dla organizacji pozarządowych”,
  • animację partnerstw – pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych i międzysektorowych.
  • stworzenie internetowego forum dla liderów organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany był ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu –
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.