Skip to main content

Strategia dla wolontariatu – rozwój i wzmocnienie wolontariatu na terenie miasta Opola.

Strategia dla wolontariatu – rozwój i wzmocnienie wolontariatu na terenie miasta Opola.
Zakończony

Współfinansowany był przez Urząd Miasta Opola.

Celem projektu była konsolidacja i wzmocnienie ruchu wolontarystycznego na terenie Miasta Opola.

W ramach projektu odbyły się szkolenia dwóch grup odbiorczych:

  • osób zajmujących się koordynacją pracy wolontariuszy,
  • osób pracujących bądź chcących podjąć pracę jako wolontariusz.

Szkolenia był okazją do rozwoju wiedzy, umiejętności, wymiany doświadczeń potrzebnych do podjęcia działań wolontarystycznych.