Skip to main content

Profil pracownika NGO

Profil pracownika NGO
news
Przygotowując się do napisania niniejszego artykułu, na początku próbowałem zastanowić się nad tym, co w ogóle daje nam praca? W pierwszej kolejności można powiedzieć, że praca daje nam wynagrodzenie, niezbędne do funkcjonowania. Z tym oczywiście się zgodzimy. Ale czy tylko to? 
John Ruskin powiedział kiedyś, że „najwyższą nagrodą pracy jest to, czym pozwala nam się stać”. To bardzo ciekawe zdanie i wokół tego zdania chciałbym obudować mój artykuł na temat profilu pracownika NGO.
Zdanie Johna Ruskina doskonale wpisuje się w profil pracownika NGO. Ktoś, kto pracuje w trzecim sektorze nie może wychodzić z założenia, że pracuje w pierwszej kolejności dla pieniędzy. Przecież są chwilę, kiedy prace wykonuje się niezarobkowo.
Pracownik NGO to osoba, która na swoją pracę patrzy „szerzej”. Nie zamyka się w biurze na 8 godzin zapominając o całym świecie. Cały czas wykonując swoje zobowiązania zawodowe, myśli nie tylko o sobie, o swojej organizacji, ale również o otaczającym go środowisku. Nie zastanawia się nad tym, co inni mogą mu dać, ale nad tym, co on może dać innym. Żeby to jednak zrealizować, oprócz misyjności i wewnętrznej empatii pracownicy III sektora muszą być bardzo „poukładani”.  
Chodzi tu głównie o zarządzanie swoim czasem. Jest to element niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy, który jednocześnie „zabezpiecza” nas przed różnymi niespodziankami w tej pracy – przed tzw. „sytuacjami losowymi”. 
Warto zaznaczyć, że pracownik NGO, mimo iż dużą część swojej pracy wykonuje misyjnie, jak każdy pracownik potrzebuje nagrody za swój wysiłek w postaci wynagrodzenia. 
Właśnie w tym celu są pisane projekty, które realizuje się po to, aby poprawić sytuację danej części społeczeństwa oraz po to, by stworzyć możliwość wynagradzania pracownika za trud wykonywanej pracy. Projekty umożliwiają więc działalność pracownika/organizacji na rzecz społeczeństwa/danego beneficjenta. 
Życzmy sobie wszyscy wzajemnie, żeby tych projektów z każdym rokiem było coraz więcej. Jeśli następnym razem Państwo będziecie uczestniczyć w przedsięwzięciu organizowanym przez jakąś organizację pozarządową, popatrzcie z jak wielką pasją pracownicy III sektora wykonują swoją pracę.
Na zakończenie niniejszego artykułu chciałem powrócić do zdania Johna Ruskina „że „najwyższą nagrodą pracy jest to, czym pozwala nam się stać”. 
Praca w III sektorze pozwala stawać się nam bardzo często lepszymi ludźmi. I to jest profil pracownika NGO – ciągłe rozwijanie się, dążenie do pełnego rozwoju, umożliwiającego pomoc innym ludziom.
Literatura:
http://www.cytaty.info/temat/praca-2.htm
Autor:
Mateusz Kołtowski
Trener pracy osób z niepełnosprawnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych