Skip to main content

Nabór ekspertów

Nabór ekspertów
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach mikrodotacji do 10 tys. zł współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Kandydaci na asesorów powinni spełniać następujące kryteria:
1)  wykształcenie co najmniej średnie
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie związane z zatrudnieniem, członkostwem w organizacjach pozarządowych bądź współpracą z nimi w zakresie działalności zgodnej z obszarami tematycznymi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
Kryterium dodatkowym jest doświadczenie w ocenie merytorycznej projektów w ramach krajowych oraz zagranicznych środków pomocowych, a także wiedza i doświadczenie związane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kandydaci na asesorów powinni gwarantować rzetelność, bezstronność oraz poufność oceny wniosków. Przed przystąpieniem do oceny eksperci odbędą szkolenie, na którym omawiane będzie podejście OCWIP do wniosków oraz zaprezentowane zostaną zasady dokonywania oceny jak i standardy działania Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Asesorzy zobowiązani będą do złożenia deklaracji bezstronności i poufności.

Ocena projektów odbywać się będzie w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36 Opole.

Ocena wniosków odbywać się będzie w sierpniu 2012 r. i na początku 2013 r.
OCWIP nie przewiduje wynagrodzenia za ocenę wniosków o dofinansowanie. Z asesorami zawarte będą umowy wolontarystyczne. Asesorzy przejdą jednodniowe szkolenie z zakresu dokonywania ocen merytorycznych. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu bezpłatnego szkolenia i pełnieniu funkcji asesora w ramach komponentu regionalnego PO FIO 2012 r.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy ocenie wniosków o dofinansowanie oraz spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV (uwzględniającego wymienione wymagania) na adres e-mail: t.kosmala@ocwip.pl do 15 lipca  2012 r.

W temacie wiadomości prosimy wpisać „Asesorzy mikrodotacji PO FIO 2012”.