Skip to main content

Mikrodotacje dla NGO

Mikrodotacje dla NGO
news

Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją  projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. 

Przewidujemy dwie edycje konkursu – w sierpniu 2012 roku z pulą na dotacje 180 tys. zł oraz w lutym 2013 roku z pula na dotacje 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:
– realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,
– rozwój infrastrukturalny organizacji,
– podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy
– poszerzenie świadczonych usług.
 

W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na spotkania informacyjno – szkoleniowe, w ramach którego przedstawione zostaną:
– zasady dotyczące udzielania dofinansowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych i niekwalifikowanych;
– obowiązujący formularz wniosku;
– przedstawimy logikę pisania projektu;
– kartę oceny projektu;
– zasady rozliczenia projektu;
– zasady kontroli dotacji.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ – pobierz

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza – pobierz

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów.

Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:
Tomasz Kosmala, tel. 77 441 50 25, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl