Skip to main content

Mikrodotacje dla organizacji

Mikrodotacje dla organizacji
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z informacją o przyjęciu do realizacji projektu „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2012 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.

Przewidujemy dwie edycje konkursu – w sierpniu 2012 roku z pulą na dotacje 180 tys. zł oraz w lutym 2013 roku z pula na dotacje 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy na realizację zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły dotyczące naborów, regulaminu konkursu ogłaszane będą na bieżąco na stronie www.ocwip.pl