Skip to main content

Odbierz bezpłatny egzemplarz Poradnika Modelowej Współpracy

Odbierz bezpłatny egzemplarz Poradnika Modelowej Współpracy
news

Poradnik   jest jednym z kilku produktów powstałych w wyniku realizacji projektu systemowego „Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach realizacji projektu opracowane zostały teoretyczne założenia współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, które zostały ujęte w Modelu Współpracy.
Z kolei na jego bazie został przygotowany prezentowany w tym miejscu Poradnik, który stanowi pewnego rodzaju „receptę” opisująca jak dojść do modelowej współpracy.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z publikacja zapraszamy po odbiór bezpłatnego egzemplarza /bądź egzemplarzy w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Damrota 4/35-36 (II piętro).

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00, a w piatki od 8.00-15.00.

Poradniki można równiez odebrać w strzeleckim biurze OCWIP przy ul. Krakowskiej 18 w każdą środę od 9.00-17.00

Poradnik prowadzi czytelnika przez płaszczyzny  współpracy sektora publicznego i pozarządowego, wskazując na praktyczne rozwiązania wynikające z podstaw prawnych. 
Podaje wskazówki dotyczące minimalnych form współpracy w poszczególnych obszarach.
Poradnik z pewnością będzie ogromnym ułatwieniem dla wszystkich, którzy zadają sobie pytanie jak ulepszać i rozwijać współpracę międzysektorową.
Szczególnie polecamy lekturę osobom odpowiadającym za współpracę z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego województwa opolskiego jak również przedstawicielom sektora pozarządowa.

Zapraszamy – Poradniki czekają na Państwa!