Skip to main content

Kongres Ekonomii Społecznej

Kongres Ekonomii Społecznej
news

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Partnerami: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na Międzynarodowy Kongres Ekonomii Społecznej w dniach 7-9 listopada 2011 w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a).

Kongres realizowany jest w ramach projektu pt. „proES extra – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem Kongresu jest prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań, stosowanych w celu wspierania ekonomii społecznej w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej, a także wymiana wzajemnych doświadczeń i poglądów. Istotą spotkania będzie pokazanie lokalnym organizacjom i instytucjom konkretnych przykładów inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej, które odniosły sukces w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 

Eksperci z takich państwa jak Niemcy, Austria, Włochy, Słowacja będą gości naszego Kongresu, co stworzy jedną z nielicznych okazji bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy na przyszłość.   Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne, m.in. płytę CD, zawierającą prezentacje instytucji z Polski i zagranicy oraz referaty wygłoszone podczas Kongresu, jak również poczęstunek. 

W załączeniu projektowany program Międzynarodowego Kongresu ESformularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa oraz Karta Uczestnika, które bardzo prosimy wypełnić i przesłać e-mailem na adres mailto:adresandrea.halenka@haus.pl;  faksem pod nr 77-402-51-15 lub pocztą na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole do  dnia 26 października 2011.            

Zapraszamy również na stronę projektu http://www.proes-extra.pl/

 

Patronat honorowy

     

  

                                    

                           Marszałek Województwa Opolskiego

 

 

Patronat medialny