Skip to main content

Kawiarenka Obywatelska Strzelce Opolskie

Kawiarenka Obywatelska Strzelce Opolskie
news

Tematem przewodnim Kawiarenki organizowanej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych będzie „Trzeci Sektor a czwarta władza czyli public relations w organizacji”.

Podczas Kawiarenki będziemy dyskutować o:
– Wizerunku organizacji;
– Strategii Public Relations (z ang. – publiczne relacje, kontakty z otoczeniem);
– Podstawach skutecznego planowania działań public relations  w organizacji;
– Budowaniu relacji z dziennikarzami; 
– Public Relations w Internecie.

Powyższe punkty nie wyczerpują rzecz jasna katalogu spraw, które chcielibyśmy poruszyć podczas kawiarenki. Liczymy, że obecność przedstawicieli sektora non profit, jak również mieszkańców powiatu strzeleckiego wskaże na ważne elementy funkcjonowania społeczności lokalnych, które mogłyby znaleźć swoje odzwierciedlenie w budowaniu wizerunku strzeleckich organizacji.

Kawiarenka Obywatelska jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich mieszkańców, szczególnie z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Moderatorem Strzeleckiej Kawiarenki będzie Damian Dec – animator, doradca i szkoleniowiec, absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i Facylitatorow Partnerstw Lokalnych.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań czy dzielenia się własnymi przemyśleniami.

Kawiarenka Obywatelska odbędzie się w dniu 18 października 2011 (wtorek)  w Restauracji „Ratuszowa” o godzinie 17: 00.

Nie może Państwa tam zabraknąć.

Do zobaczenia!

Kontakt w sprawie kawiarenki:

Wojciech Witon, w.witon@ocwip.pl, kom. 887 048 047
Centrum Wsparcia NGO w Strzelcach Opolskich (ul. Krakowska 18)