Skip to main content

Kawiarenka Obywatelska – Opole.

Kawiarenka Obywatelska – Opole.
news

    Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych serdecznie zaprasza na Kawiarenkę Obywatelską w Opolu w dniu 27. 10. 2011r. godzina 17:30, Pub „Szara Willa”.
   
    Tematem przewodnim kawiarenek będzie: „Samorząd a trzeci sektor. Polityka, czy taktyka?”. Celem będzie dyskusja na temat współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza na poziomie planowania strategicznego w zakresie tej współpracy. Ponadto dyskutować będziemy na temat procesu przeprowadzania „Konsultacji Społecznych”, potrzeby wdrażania tego rodzaju dialogu „w życie” oraz diagnozy funkcjonowania konsultacji społecznych w województwie opolskim.
   
    W programie Kawiarenki znajdzie się miejsce na omówienie głównych zagadnień dotyczących: 
– rocznych oraz wieloletnich programów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi;
– otwartych konkursów ofert;
– planowania strategicznego, dotyczącego współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi; 
– idei konsultacji społecznych.
    Powyższe punkty nie wyczerpują rzecz jasna katalogu spraw, które chcielibyśmy poruszyć podczas kawiarenki. Liczymy, że obecności przedstawicieli sektora non profit, jak również mieszkańców województwa opolskiego, wskaże na ważne elementy funkcjonowania społeczności lokalnych.
   
    Kawiarenka Obywatelska jest wydarzeniem otwartym. Pragniemy zachęcić Państwa do dyskusji, podjęcia dialogu z lokalnymi władzami i zaproszonymi gośćmi. 
    Moderatorem dyskusji będzie Damian Dec – trener, animator społeczny, doradca z zakresu trzeciego sektora na co dzień działający w województwie dolnośląskim.
    Każdy z uczestników będzie miał możliwość czynnego uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań, czy dzielenia się własnymi przemyśleniami.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Dorota Nowak
77/ 441 50 25
d.nowak@ocwip.pl