Skip to main content

Kierunek FIO II Edycja

Kierunek FIO II Edycja
news
Informujemy, ze II edycja konkursu „Kierunek FIO” zostanie ogłoszona na przełomie lutego i marca 2015 roku.

Jak w ubiegłej edycji, do udziału zaprosimy młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Szczegóły – wzory dokumentów oraz regulamin zostaną zamieszczone na przełomie lutego i marca na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl