Skip to main content

Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?

Jak udaje nam się zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?
news
Projekt „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych” jest realizowany od września 2012 roku. 
Po zakończeniu procesu przygotowań i rekrutacji uczestników, od lutego 2013 nastąpił czas aktywnego uczestnictwa beneficjentów w działaniach w ramach projektu. 
Wszyscy beneficjenci (łącznie 46 osób), aktywnie uczestniczą w projekcie od 4 miesięcy, korzystając z takich form wsparcia jak:
– warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych 
– konsultacje z doradcą zawodowym 
– konsultacje z psychologiem 
– indywidualne wsparcie trenera pracy jako główna metoda aktywizacji zawodowej w projekcie. 
Czy jest to wystarczający czas, aby zauważyć jakiekolwiek zmiany, postępy? 
Czy niejednokrotnie, po latach pozostawania bez pracy, cztery miesiące mogą przynieść jakąkolwiek zmianę?
Bazując na doświadczeniach ostatniego czasu, odpowiadamy zdecydowanie: TAK!  
Dzięki intensywnej pracy, kompleksowemu wsparciu i przemyślanym działaniom już 13 osób podjęło zatrudnienie a 2 osoby realizują staż. 
Jak to możliwe, w dobie kryzysu, w czasie zastoju na rynku pracy? 
Otóż recepta na ten sukces jest prosta, choć wymagająca:
Należy ze sobą połączyć:
1. Mnóstwo determinacji i zapału po stronie beneficjenta ale i trenera pracy. 
2. Chęć do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy
3. Otwartość na nowe doświadczenia i ludzi
Wszystko doprawiamy szczyptą optymizmu oraz pozytywnego nastawienia i otrzymujemy wynik w postacie sukcesu na rynku pracy.  
Kluczowe jedna w tym sukcesie  jest zastosowanie nowatorskiej metody, w której każdy z uczestników współpracuje ściśle z trenerem pracy. 
Zadaniem trenera jest wsparcie beneficjenta w wejściu na rynek pracy, dostosowując wszelkie działania indywidualnie do jego potrzeb. 
Oczywiście, po pierwszych wynikach nie spoczywamy na laurach i nie przestajemy pracować na kolejne sukcesy. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami realizacji projektu – pracodawców, organizacje, a nade wszystko osoby z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z biurem OCWIP 
Trener koordynujący: Dorota Piechowicz – Witoń
Email: d.piechowicz@ocwip.pl
Tel: 77 441 50 25
Projekt realizowany przez:

 

CTC Polska Sp. z.o.o – Lider Projektu

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner Projektu

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.