Skip to main content

Wyniki naboru mikrodotacje FIO

Wyniki naboru mikrodotacje FIO
news
Szanowni Państwo,
 W załączeniu przedstawiamy listę rankingową projektów w ramach konkursu mikrodotacji  realizowanego w projekcie pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”.
 W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 67 wniosków od organizacji 
z województwa opolskiego. Kwota, która dostępna była w ramach konkursu to 270 000,00 zł . Kwota, na która opiewały wszystkie złożone projekty to 650 417,27. Komisja oceniająca przyznała 29 dotacji na łączna kwotę 268 563,00. 
Dziękujemy wszystkim za złożone wnioski. Zwycięzcom gratulujemy!!!!  
1.W dniu 18 kwietnia 2013 zostanie rozesłana informacja wraz z listą rankingową do wszystkich uczestników konkursu na adresy e-mail podane w formularzach wniosku.
2. W dniach 18-19 kwietnia pracownik OCWIP będzie się kontaktował z organizacjami wyłonionymi do dofinansowania w celu ustalenia terminu podpisania stosownych umów, dostarczenia niezbędnych załączników do ich podpisania i innych istotnych spraw związanych z dotacją.
3. W przypadku rezygnacji wytypowanych organizacji z podpisania umowy związanej z realizacją  zadania, propozycja umowy zostanie złożona kolejnej organizacji na liście rankingowej.
4. Priorytetem w chwili obecnej jest podpisanie umów i przekazanie środków na realizacje zadań.
5. Wszystkie organizacje uczestniczące w konkursie otrzymają od nas w wersji elektronicznej karty oceny projektu, które będą do państwa przekazywane sukcesywnie w najbliższym możliwy terminie. (jak wyżej pisaliśmy w chwili obecnej priorytetem jest dla nas podpisywanie umów).
Kontakt Alicja Gawinek 77/441 50 25 wew 102, 535 446 389