Skip to main content

Gala „Sensotwórców” 2014 już za nami!

Gala „Sensotwórców” 2014 już za nami!
news
Spotkanie prowadziła prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Dorota Piechowicz-Witoń oraz redaktor Radia Opole – Piotr Moc. 
Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich. Wśród gości obecni byli m.in. panowie wicemarszałkowie województwa opolskiego: pan Roman Kolek oraz pan Grzegorz Sawicki, doradczyni marszałka pani Barbara Kamińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pan Adam Różycki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pan Zdzisław Markiewicz, Zastępca Naczelnika Biura Organizacji Pozarządowych pan Jan Całka, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych w urzędzie marszałkowskim pani Izabela Podobińska, posłanka do sejmu RP Janina Okrągły, jak również członkowie Kapituły Konkursowej, w składzie: prof. Zenon Jasiński, dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dr Ewelina Konieczna, Instytut Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim, Robert Hellfeier, laureat I miejsca konkursu ubiegłorocznego (I edycja), Jan Goczoł, opolski poeta, Sybilla Fusiarz, prezes  Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu (dawniej Stowarzyszenie Bariery) Jarosław Duszak, prezes Polskiego Związku Głuchych Oddział Opole, Ewelina Rusin-Różycka, dziennikarka Radia Opole. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów. 
Patronat honorowy nad Galą objął portal ngo.pl.
Obecność tylu niezwykłych gości pokazała jak prestiżowym wydarzeniem jest Gala. Najważniejsi byli jednak uczestnicy konkursu oraz jego laureaci. Miłym akcentem była również obecność uczestników I edycji „Sensotwórców”, którzy przyjechali, by wspierać swoich kolegów i koleżanki oraz dzielić z nimi radość. Część z nich brała udział w reportażach, przygotowywanych przez Ewelinę Rusin-Różycką, których można słuchać na antenie Radia Opole. Bohaterowie nagrań zostali zaproszeni przez dziennikarkę na scenę i uhonorowani upominkami. Po pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas na nagrodzenia uczestników II edycji. Wszyscy otrzymali dyplom oraz kosz słodyczy. 
Laureatami konkursu zostali:
miejsce 1 – Joanna Krzyżanowska 
miejsce 2 – Monika Denkiewicz  
miejsce 3 – Wojciech Bierówka  
Ponadto Kapituła konkursowa nagrodziła uczestników w pięciu kategoriach: 
– w kategorii „Związek pracy z tematem i celami konkursu” nagrodzono panią Barbarę Wierzbińską-Jachym; 
– w kategorii „Struktura pracy, poprawność kompozycyjna, spójność tekstu, język wypowiedzi pisemnej, styl wypowiedzi” panią Krystynę Baworowską; 
– w kategorii „Wartość artystyczna pracy” panią Ewę Ślusarczyk; 
– w kategorii „Odzwierciedlenie własnych przeżyć związanych z doświadczaną niepełnosprawnością” pana Sylwestra Zaton; 
– w kategorii „Opis przeżyć związanych ze znalezieniem nowej drogi życiowej poprzez aktywność: panią Brygidę Romanowicz.
Dodatkowe wyróżnienia od Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego (współorganizatora konkursu) otrzymały Karina Bienia i Daria Mateja. Wyróżnienie od Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu otrzymała Czesława Szlązak.
W tym niezwykłym spotkaniu brali udział nie tylko uczestnicy konkursu, lecz również ich rodziny, osoby bliskie i przyjaciele, co przyczyniło się do wytworzenia niesamowitej aury bliskości i życzliwości. Wzruszenie niejednokrotnie odbierało mowę laureatom, którzy ze szczególnym ciepłem w głosie dziękowali swoim bliskim za nieustające wsparcie. Dodatkowym urozmaiceniem Gali były występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, którzy podzielili się z nami swoim talentem.
Jak pokazały prace konkursowe, sensem życia osób z niepełnosprawnością jest ich aktywność, która przejawia się na wielu polach. Składa się na nią zarówno praca twórcza, jak sukcesy na drodze zawodowej lub osiągnięcia naukowe. Osoby z niepełnosprawnością to ludzie o wielu talentach, niesamowicie kreatywni, zaradni i optymistycznie nastawieni do życia. W swoich pracach niejednokrotnie pokazali, że pomimo wielu przeszkód, jakie napotkali w życiu, nie należy się poddawać. Konkurs dał im możliwość podzielenia się ze światem częścią swojej historii, która nie tylko pobudza do refleksji, lecz również inspiruje do działania. A to przecież o rozwój, o odkrywanie świata, o nieustanny krok naprzód, właśnie w życiu chodzi. Nasi Sensotwórcy już doskonale o tym wiedzą.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za prace konkursowe i niesamowite emocje, jakich nam dostarczyli. Gala była podsumowaniem konkursu w ramach realizacji  projektu „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”, projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerem wspierającym projektu był Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. 
W organizację Gali byli zaangażowani pracownicy i wolontariusze Opolskiego Centrum Wpierania Inicjatyw Pozarządowych  oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego.
Autorka relacji: Sandra Bielska – Wolontariuszka OCWIP  
Galeria zdjęć 

Kosze podarunkowe dla wszystkich uczestników konkursu 

Prowadzący Galę 

 Galę otworzył wicemarszałek województwa opolskiego 
Pan Roman Kolek 

Goście 

Goście, uczestnicy

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz Roman Kolek i Grzegorz Sawicki – wicemarszałkowie wręczający nagrody! 
 
Patronat medialny nad Galą objął portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl 


ORGANIZATOR:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 


WSPÓŁORGANIZATOR:

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego


 

 

PATRIONAT  MEDIALNY:

Nowa Trybuna Opolska


Radio Opole


Radio DOXA


TVP OPOLE„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”, projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.