Skip to main content

Spotkanie projektowe z Prezydentem Landtagu Rheinland-Pfalz

Spotkanie projektowe z Prezydentem Landtagu Rheinland-Pfalz
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Parytetowym  Związkiem  Socjalnym Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat (Kraj Saary) oraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opole realizuje od 1 marca 2014 projekt „Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim”. Projekt dofinansowywany przez Fundację Akcja Człowiek. 
Celem projektu jest uruchomienie pięciu grup samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji: OCWIP z Polskim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji socjalnej i społecznej osób niesłyszących w województwie opolskim.
W dniach 17-20 listopada 2014 członkowie grup samopomocowych i kadra projektu odbyła wizytę studyjną do Niemiec (Trier) w celu wymiany doświadczeń  z niemieckimi grupami samopomocowymi wśród osób niesłyszących. 
Była też okazja do spotkania się z Prezydentem Landtagu Rheinland-Pfalz – Panem Joachimem Mertesem, który bardzo pozytywnie oceniał wspólne polsko – niemieckie działania w ramach realizacji projektu. 

Na zdjęciu: Janina Rassadin – Partnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz/Oppeln und Rheinland-Pfalz/Mittelböhmen, Joachim Mertes – Prezydent Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat, Dorota Piechowicz-Witoń – Prezes OCWIP, Michael Hamm – Zastępca Prezesa Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. 
Mamy nadzieję, że idea grup samopomocowych będzie się dynamicznie rozwijać w naszym województwie. 
Więcej o spotkaniu z Prezydentem Landtagu Rheinland-Pfalz – TUTAJ
Projekt dofinansowywany przez Akcję Człowiek /Aktion Mensch e.V.