Skip to main content

Seminaria promujące Rady Działalności Pożytku Publicznego w toku.

Seminaria promujące Rady Działalności Pożytku Publicznego w toku.
news
Za nami pierwsze dwa seminaria promujące powstawanie Rad Działalności Pożytku Publicznego. W dniu 8 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie w Reńskiej Wsi, zaś 16 grudnia 2014 roku w Nysie. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, samorządowcy, jak również osoby zainteresowane udziałem w tworzeniu RDPP.

Seminarium w Nysie

Seminarium w Reńskiej Wsi
Seminaria są kolejnym krokiem na bazie pracy animacyjnej prowadzonej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w kierunku powoływania nowych RDPP. Seminaria są organizowane w miejscach gdzie jest duże zainteresowanie tym tematem, a wręcz podejmowane są kroki mające doprowadzić do powołania rady. 
Zarówno w Reńskiej Wsi, jak i Nysie jest duża mobilizacja i chęci zarówno ze strony NGO jak i JST do wspólnych działań. W 2015 roku prowadzone będzie dalsze wsparcie aktywnych społeczności przez OCWIP.
Zapraszamy już dziś na kolejne seminaria które odbędą się w Brzegu (13.01.2015 ul. Wyszyńskiego 23) oraz w Opolu (termin ustalany – Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych).