Skip to main content

Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?

Czy pracodawca szuka kompetencji czy oszczędności?
news
Trenerzy pracy w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych starają się aktywizować zawodowo swoich podopiecznych na wiele sposobów. Zatrudnienia szukamy i na otwartym i na chronionym rynku pracy. Pracujemy z różnymi ludźmi, z różnymi doświadczeniami, umiejętnościami. Nasi beneficjenci to przecież ludzie, którzy z racji konkretnego rodzaju i stopnia niepełnosprawności funkcjonują jednak nieco inaczej. Podkreślam „inaczej” nie oznacza wcale gorzej. 
Właśnie tę różnicę między słowem „inaczej” a „gorzej” staramy się wyjaśniać każdego dnia pracodawcom, z którymi się spotykamy. 
A czego oczekują pracodawcy? Kiedy w danej firmie ogłaszany jest konkurs na wolne stanowisko pracy to jakie wytyczne stawiane są kandydatom, czego oczekuje się od zespołu rekrutującego?
Te pytania skłoniły mnie do wniosku, że w przeciągu kilku ostatnich lat nastąpiła zmiana jakościowa w podejściu pracodawców do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnoprawności. 
Jako trener pracy osób z niepełnosprawnością pracuję od 2009 roku – z pewnymi przerwami. 
Kilka lat temu stosunkowo łatwo było przekonać pracodawców do w/w zatrudnienia, zwłaszcza kiedy orientowali się oni, że można uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością. Zatem czynnik finansowy, pewna oszczędność dla firmy i danego pracodawcy były priorytetowe. 
Nie zawsze szły w parze z takim zatrudnieniem kompetencje pracownika. Niestety czasem pracodawca zdawał sobie sprawę z faktu, że dany pracownik będzie wymagał wsparcia, zwłaszcza na początku aktywizacji zawodowej. Jednak oszczędność, którą szybko przeliczał była zadowalająca. 
A jak jest dziś? Obecnie sytuacja ta zmieniła się niemal o 180 stopni. Dziś pracodawcy niekoniecznie oczekują dofinansowania do wynagrodzenia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziś zdecydowanie liczą się twarde kompetencje, rzetelne podejście do pracy, aktywność, chęć do nauki, samodzielność. Zatem pracodawca niekoniecznie szuka oszczędności, tak jak to bywało często w latach ubiegłych. Najistotniejszy stał się konkretny człowiek, konkretne umiejętności i kompetencje do wykonywania danej pracy. 

Czy to dobrze, czy źle? Czy to zmienia sytuację osób z niepełnosprawnością poszukujących zatrudnienia?
Sytuacja ta zmienia się o tyle, że coraz częściej w zderzeniu z kompetencjami orzeczenie o niepełnosprawności przestaje być barierą. 
Autorka: Dorota Piechowicz-Witoń
Trener pracy koordynujący zespół trenerów w Opolskim Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych.