Skip to main content

Cykl szkoleń dla organizacji trzeźwościowych i zdrowia psychicznego

Cykl szkoleń dla organizacji trzeźwościowych i zdrowia psychicznego
news
Zapraszamy na cykl szkoleń dla organizacji trzeźwościowych i organizacji zajmujących się ochrona zdrowia psychicznego
Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie, który ma na celu wsparcie organizacji trzeźwościowych oraz stowarzyszeń aktywnych w ochronie zdrowia psychicznego.
Projekt nawiązuje do przeprowadzonego w 2013 roku cyklu szkoleń skierowanych do liderów opolskich organizacji trzeźwościowych   i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby tychże organizacji. Działania mają zagwarantować całościowe wsparcie rozwoju opolskich organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe oddziaływanie na ich przedstawicieli, zapewniając fachowe wsparcie doradcze i szkoleniowe.
Zadanie jest kierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego. Głównym celem projektu jest wzmocnienie oraz profesjonalizacja przedstawicieli organizacji trzeźwościowych, zwiększenie wiedzy na temat prawnych i finansowych działań organizacji pozarządowych, przygotowania i pisania projektów,  a także wypracowanie umiejętności  budowania profesjonalnych relacji organizacji z administracją i środowiskiem lokalnym.
W ramach projektu przewidziane są:
1) Cykl szkoleniowy składający się z 3 dwudniowych szkoleń, podczas których będą realizowane następujące tematy:
 Źródła finansowania działań organizacji pozarządowych
 Formy stałej współpracy i wsparcia poszczególnych organizacji trzeźwościowych, opracowanie odpowiednich kanałów informacyjnych
 Budowanie profesjonalnych relacji organizacji z administracją i środowiskiem lokalnym
 Aktywizowanie ludzi do działania poprzez wolontariat
 Zarządzanie personelem w organizacji
 Księgowość, rozliczenia finansowe w NGO
 Zawiązywanie partnerstw
Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, nocleg i wyżywienie.
Termin realizacji cyklu:
29.08.2014 – 30.08.2014 (I szkolenie) Hotel Carina
27.09.2014 – 28.09.2014 (II szkolenie) Hotel Gorzelanny
18.10.2014 – 19.10.2014 (III szkolenie) Hotel Chrobry
Miejsce realizacji szkoleń
Hotel Carina
Pokrzywna 76
48-267 Jarnołtówek
Hotel Gorzelany
Pokrzywna 76
48 – 267 Jarnołtówek
Hotel Chrobry
Pokrzywna 69
48 – 267 Jarnołtówek
2) Poradnictwo indywidualne
W ramach poradnictwa przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania organizacji. Porady będą udzielane w siedzibie OCWIP, telefonicznie, mailowo
3) Biblioteka lidera 
Zostanie udostępniona zgromadzona fachowa literatura z zakresu funkcjonowania III Sektora. Będzie ona dostępna w trakcie trwania projektu.
REKRUTACJA
Projekt zakłada udział 20 uczestników. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie przesłanych zgłoszeń. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o przyjęciu na szkolenia. Osoby, które wyrażą chęć udziału w projekcie są zobowiązane do uczestnictwa w całym cyklu szkoleniowym – trzy zjazdy.
W przypadku niemożności uczestniczenia w szkoleniu przedstawiciela zgłoszonej organizacji, jego miejsce może zająć inny wytypowany przez organizację przedstawiciel.
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 8 SIERPNIA DO GODZINY 15:00 ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą, faksem, mailem lub złożyć osobiście
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 45 – 064 Opole,
tel.: 77 466 21 39, 77 441 50 25, fax wew.103
e – mail: o.gorska@ocwip.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Oriana Górska o.gorska@ocwip.pl, tel.: 731 705 780

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Projekt finansowany przez samorząd Województwa Opolskiego.