Skip to main content

Co NGOs sądzą o współpracy z samorządem województwa?

Co NGOs sądzą o współpracy z samorządem województwa?
news
W związku z realizacją projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a partnerami są: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, przeprowadzamy badanie ankietowe z udziałem przedstawicieli III sektora.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą  o udział w badaniu, którego celem jest: ocena jakości współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój wzajemnych relacji.

Wyniki badań ankietowych będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen.

Prosimy  zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości wzajemnej współpracy.

Prosimy  o odesłanie wypełnionych formularzy do dnia 4 marca 2015
na adres w.witon@ocwip.pl  lub  złożenie ich osobiście  w siedzibie OCWIP (ul. Damrota 4, II piętro).

Ankieta do pobrania