Skip to main content

Zapytanie ofertowe Wyniki

Zapytanie ofertowe Wyniki
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Opolu w
związku z realizacją 2 dniowej konferencji w ramach projektu:
„Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim”,
finansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego przedstawia protokół z wyboru usługodawcy do realizacji usługi obejmującej noclegi,
wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas forum.

Protokół zapytanie ofertowe Forum