Skip to main content

Sensotwórcy – znamy Laureatów konkursu

Sensotwórcy – znamy Laureatów konkursu
news
W ramach realizacji konkursu napłynęło 37 prac. Wszystkie prace przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej członkom i członkiniom Kapituły Konkursowej.

Zgodnie z realizacją harmonogramu projektu „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”, odbyły się dwa spotkania członków Kapituły Konkursowej.

W pierwszym terminie 11.10.2013 r., członkowie Kapituły Konkursowej zostali zapoznani przez reprezentantów organizatora (OCWIP) z zasadami konkursu oraz wytycznymi dotyczącymi oceny merytorycznej prac konkursowych.
Została przeanalizowana karta oceny – wzór – oraz obszary wskazane do oceny punktowej prac.
Członkowie Kapituły Konkursowej mieli okazje zadać pytania i rozwiać wątpliwości dotyczące oceny merytorycznej.
Został przedstawiony plan prac z terminem kolejnego spotkania oraz zadań kapituły w tym czasie.

Podczas drugiego spotkania w dniu 30.10.2013 członkowie  Kapituły Konkursowej dokonali analizy i podsumowania  ocen prac konkursowych (zestawienie tabelaryczne).

Prace i ich oceny zostały omówione. Po analizie punktacji i dodatkowych uwag członków Kapitały Konkursowej, została wyłoniona finałowa trójka uczestników.

Decyzją członków Kapituły Konkursowej  Laureatami trzech pierwszych miejsc są prace o numerach: 6,7 i 32.

Po weryfikacji i odkodowaniu numeracji prac Kapituła Konkursowa zatwierdziła Laureatów trzech pierwszych miejsc:

1.    Robert Hellfeier

2.    Patrycja Wąsińska

3.    Dominika Kasendra

Dodatkowo członkowie Kapituły Konkursowej zadeklarowali chęć uhonorowania dodatkowych osób. W związku z tym odbędzie się dodatkowe spotkanie członków Kapituły w dniu 13 listopada 2013 roku.

Symboliczne upominki otrzyma każdy uczestnik konkursu podczas Gali podsumowującej realizacje projektu w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Wywiady z wybranymi uczestnikami konkursu zdeklarowali również przeprowadzić dwaj z czterech patronów medialnych  (Radio Opole i  Radio Plus).

Przy wsparciu Partnera Wspierającego Instytutu Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim, planowane  jest również wydanie publikacji opisującej prace i twórczość uczestników.

Z Laureatami oraz pozostałymi uczestnikami konkursu będziemy się kontaktować telefonicznie.

Podczas Gali zaplanowaliśmy występy artystyczne oraz poczęstunek.
Program Gali będzie dostępny niebawem na stronie www.ocwip.pl

Po 13 listopada 2013 roku przekażemy również informacje nt. dodatkowych osób wyróżnionych przez Kapitułę Konkursową.

„Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”, projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koordynator projektu
Dorota Piechowicz – Witoń


Prace Komisji Konkursowej