Skip to main content

Zaproszenie na Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego

Zaproszenie na Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego
news
Szanowni Państwo. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie rad działalności pożytku publicznego z terenu województwa opolskiego na I Forum Rad Pożytku Publicznego.
Forum Rad odbędzie się podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
Powiązanie tych dwóch ważnych wydarzeń dla opolskich organizacji i osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną, chcemy, aby było dodatkowym bodźcem do wzrostu zainteresowania działalnością opolskich rad w środowisku opolskich organizacji pozarządowych oraz okazją poznania się osób wchodzących w skład rad.
Forum odbędzie się w dniu  2 czerwca w Opolu
Zajazd U DZIADKA (http://zajazdudziadka.pl/hotel).
Liczymy, że będzie to pierwszy krok do nawiązania skutecznej i pożytecznej współpracy opolskich rad.
Na zgłoszenia udziału w Forum czekamy do 26 maja 2014. 
Zgłoszeń można dokonywać na formularzu na którym można zgłaszać się na Forum Inicjatyw Pozarządowych. 
Prosimy o zaznaczenie w formularzu punktu „Członkowstwo w radzie działalności pożytku publicznego (gminna, powiatowa lub wojewódzka)”.
Realizacja Forum Rad Województwa Opolskiego odbywa się w ramach projektu: „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Liczymy na Państwa obecność! Do zobaczenia.
Wypełniony formularz prosimy przesłać do 26 maja 2014, do godz. 14.00 Pocztą, mailem (skan), faksem lub złożyć osobiście

OPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole,
tel. 77 441 50 25  faks: 77 441 50 25 wew. 103
e-mail: rekrutacja@ocwip.pl
Osoba do kontaktu: Wojciech Witoń, 887 048 047 , w.witon@ocwip.pl 
Do pobrania: