Skip to main content

Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy na konferencję
news

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2012 r.  w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że istnieje możliwość uczestniczenia zarówno w jednym , jak i w obydwu dniach konferencji. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich wykładach, panelach i warsztatach.

Konferencja poświęcona jest prezentacji najważniejszych produktów i rezultatów projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” oraz dyskusji na temat ich upowszechniania i wdrażania. W drugim dniu odbędą się warsztaty dotyczące modelowej współpracy międzysektorowej.

Projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” realizowany jest przez Departament Pożytku Publicznego
w MPiPS (Lider projektu), Instytut Spraw Publicznych, Związek Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Sieć SPLOT.

Z wyrazami szacunku

Partnerzy Projektu

 

Program Konferencji

Formularz Zgłoszeniowy