Skip to main content

Seminarium informacyjne nt. Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce

Seminarium informacyjne nt. Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce
news

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne seminarium informacyjne nt. Przedsiębiorstwo społeczne w praktyce. Czym jest? Dla kogo? Jak działa? Czy warto? w ramach projektu „proES extra – kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  które odbędzie się 29 lutego 2012 r. w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu (ul. 1 Maja 13/2), w godz. od 9.00 do 15.15.

Seminarium poprowadzą trenerzy z Fundacji „Być Razem” z Cieszyna, pan Mariusz Andrukiewicz oraz pan Dariusz Bożek.

PROGRAM SEMINARIUM:

1. Ekonomia Społeczna – założenia wstępne i definicyjne
2. Podstawy prawne, formy działalności, źródła informacji
3. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
4.  Prezentacja dobrej praktyki – Fundacja „Być Razem” z Cieszyna

Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne, opracowane przez trenerów oraz poczęstunek.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

– instytucje rynku pracy
– ośrodki pomocy społecznej
– jednostki samorządu terytorialnego
– organizacje pozarządowe

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.proes-extra.pl   
w zakładce REKRUTACJA!!!

Wypełniony formularz zgłoszeniowy bardzo prosimy przesłać e-mailem na adres andrea.halenka@haus.pl;  faksem pod nr 77-402-51-15 lub pocztą na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole do dnia 24 lutego 2012.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator projektu, p. Andrea Halenka, Tel. 77-402-51-05