Skip to main content

Zakończono nabór wniosków w ramach mikrodotacji FIO

Zakończono nabór wniosków w ramach mikrodotacji FIO
news

W dniu 1 marca 2013 r. o godzinie 15.00 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zakończyło II nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych finansowanych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego” złożono  67 wniosków.

W dniu 4 marca 2013 r.  rozpoczyna się ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie www.ocwip.pl po zakończeniu oceny.

Dziękujemy wszystkim organizacjom za złożone wnioski!