Skip to main content

www.ngo.opolskie.pl Co to takiego?

www.ngo.opolskie.pl Co to takiego?
news
Od marca 2014 roku realizowany jest projekt pn.: „Województwo opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej. Założeniem projektu jest poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Na czym polega współpraca, czy województwo opolskie jest otwarte na współpracę z opolskim NGO, czym jest dedykowane organizacjom pozarządowym narzędzie? Na te pytania odpowiedzą Kalina Polok, Anita Wawrów i Agata Gąska z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Czy i jak województwo opolskie jest otwarte na współpracę z NGO?
A.W: Województwo opolskie coraz bardziej otwiera się  na współpracę z organizacjami pozarządowymi . Świadczy o tym m.in. realizacja projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s”. W projekcie uwzględniono zadania, których głównym założeniem jest zbliżenie się Samorządów do NGO’s. Wypracowywane są wspólnie formy współpracy, a także baczniej zwraca się uwagę na potrzeby organizacji.


Czy województwo opolskie jest gotowe na współpracę?

K.P:  Myślę, że Samorząd Województwa Opolskiego widzi jak NGO wzmacnia swoją pozycję, widzi w nich realnego partnera do współpracy i ma świadomość tego, że dzięki tej współpracy będzie mógł lepiej realizować swoje założenia w kontaktach z mieszkańcami województwa opolskiego.

A.G: Do tej pory można było odnotować opinie ze strony NGO, że współpraca z Samorządem Województwa Opolskiego była niewystarczająca. Obecnie ta „ręka wyciągnięta” przez Samorząd wprowadza pozytywne zmiany. Jedno jest pewne, istnieje potrzeba wspólnego wypracowania pewnych standardów, co sukcesywnie się realizuje.

Cytując treść opisu projektu, działania realizowane w ramach projektu będą miały wpływ na tworzenie „dobrego prawa”. Bardzo proszę o przybliżenie czytelnikom działań, które kryją się pod ta nazwą.
A.G: Założeniem  projektu jest wypracowanie pewnych mechanizmów, modeli działań i współpracy. Te standardy są wypracowywane przez dwie strony, zarówno przez przedstawicieli opolskich Organizacji Pozarządowych jak i przez Samorząd Województwa Opolskiego. To właśnie ta obustronna współpraca tworzy „dobre prawo”.


W ramach realizacji projektu została stworzona platforma NGO.OPOLSKIE.PL, Portal dla Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego, proszę opowiedzieć coś więcej o tym narzędziu.
A.W: Platforma będzie służyć zamieszczaniu wspólnie wypracowanych dokumentów w celu poddania ich procesowi konsultacji i rozpowszechnianiu wśród opolskich NGO i JST. Jednym z zamierzeń jest to, że po zakończeniu projektu platforma przejdzie w użytkowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i będzie służyła jako narzędzie do konsultowania dokumentów, które umieszczone były dotychczas na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Narzędzie jakim jest platforma jest dostosowane do potrzeb organizacji pozarządowych. Zostało stworzone w oparciu o ich sugestie i opinie. Poza możliwością konsultacji dokumentów, platforma daje szereg możliwości organizacjom, które z niej korzystają. Są to między innymi baza NGO działających na terenie województwa, która jest systematycznie aktualizowana, poszukiwanie partnerów do projektu, forum, gdzie wszyscy zalogowani uczestnicy mogą dyskutować na różne tematy związane z  NGO. Forum jest moderowane.. Możemy również znaleźć zakładkę dotyczącą możliwości zadawania pytań związanych  z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, na które zawsze odpowiadamy. Na stronie możemy również znaleźć mapę aktywności lokalnych, gdzie zaznaczono aktywnie działające organizacje na terenie poszczególnych powiatów. Zachęcamy również do przesyłania informacji na temat aktywności organizacji, planowanych imprez. Informacje te umieszczamy na bieżąco na  naszej  platformie w zakładce aktualności. Za pośrednictwem niniejszego narzędzia będzie również możliwe dokonywanie wyborów przedstawicieli/kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Jak wiele organizacji korzysta z platformy?
 A.W: Platforma dopiero rusza. Według statystyk do tej pory odnotowaliśmy zalogowanych 41 użytkowników i systematycznie ta liczba rośnie. 

Za nami ponad pół roku realizacji, przed nami drugie tyle. Jakie są w związku z tym refleksje? Co udało się osiągnąć? Co można zmienić, czy trzeba coś zmienić?
K.P: Po tym czasie wysuwa się jedna myśl, platforma nie będzie tętnić życiem, jeśli nie będzie nowych użytkowników chcących z niej skorzystać. Należy podjąć dodatkowe działania zachęcające do korzystania z tego narzędzia i logowania się na platformę. Obecnie przygotowujemy się do dużej akcji promocyjnej: radiowej i prasowej, a wszystko po to, aby przedstawić korzyści płynące z korzystania  z platformy, a także promowanie projektu.

Co dalej po zakończeniu projektu?
A.W: Platforma pozostaje, takie było pierwotne założenie. 

K.P: To w gestii Urzędu Marszałkowskiego, po marcu 2015 roku będzie zapewnienie „przeżycia” tej platformy, a także  zachęcanie Organizacji Pozarządowych do logowania się na stronie. W chwili obecnej działania przeprowadzane są na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, a docelowo mają stanowić przykład dla lokalnych JST i NGO, aby na tym przykładzie wypracowywały swoje modele. 

A.W: Utworzone i przekonsultowane modele i standardy zostaną rozpowszechnione poprzez spotkania informacyjne na terenie naszego województwa, 18 spotkań informacyjnych w 12 powiatach. W spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele JST i NGO z danego powiatu. Oprócz działań informacyjnych odbędą się szkolenia dla lokalnych urzędników, za przeprowadzenie których odpowiedzialny będzie nasz partner projektowy Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.Tak jak już wcześniej wspomniałam, przed nami działania promocyjne. Te całościowe zadania będą realizowane po to, aby III Sektor dowiedział się, że narzędziem jakim jest platforma NGO.POLSKIE.PL, Portal dla organizacji pozarządowych jest użyteczne i że warto z niego korzystać. 
K.P: Mamy świadomość, że nawet tak dobre narzędzie jak platforma, bez nowych użytkowników nie będzie miała racji bytu. 

Serdecznie dziękujemy. 

Wywiad przeprowadziła Oriana Górska (OCWIP)