Skip to main content

Wsparcie tutoringowe dla koordynatorów wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności

Wsparcie tutoringowe dla koordynatorów wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności
news

Zapraszamy koordynatorów wolontariatu z organizacji pozarządowych, instytucji, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zarządzaniu wolontariatem.

Koordynatorzy zostaną objęcie indywidualnym wsparciem, które ma na celu m.in:

·  lepsze poznanie samego siebie,

·  rozpoznanie, mocnych stron i praca na nich,

·  rozwijanie własnych zainteresowań,

·  kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju w tym w zakresie pracy koordynatora.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z PRACY METODĄ TUTORINGOWĄ:

 – uczestnik sam ustala z tutorem czas pracy i formy wsparcia

 – rozwija swoje mocne strony

– wzmacnia siebie jako koordynatora wolontariatu

Ilość miejsc ograniczona.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31.08. 2021

Aby zgłosić się należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: wolontariat@ocwip.pl