Skip to main content

Tworzymy standard RCOP

Tworzymy standard RCOP
news
W ramach realizacji projektu „Województwo opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” opracowywany jest standard funkcjonowania Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych. 
Zadaniem tym zajmuje się specjalnie do tego stworzona grupa robocza. W dniach 23-24 października 2014 odbyło się kolejne tej grupy  (czwarte z pięciu dwudniowych spotkań roboczych). 
Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Partnerami są: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

OCWIP jest opiekunem grupy roboczej opracowującej standard funkcjonowania Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych (RCOP). 
Podczas ostatnich spotkań – jeszcze przed wakacjami – udało się opracować budżet realizacji zadania. Było to niezwykle trudne i pracochłonne zadanie. 
W trakcie dwudniowego spotkania w dniach 23-24.10. br. opracowywaliśmy misje RCOP, kontynuowaliśmy tematy związane z celami, zadania. Opracowane zostały zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Niezwykle wiele miejsce poświecono zadaniom RCOP w zakresie promocji i przekazywania informacji. 
Podjęliśmy również poważny temat dostępności centrum dla organizacji z odległych gmin i powiatów Opolszczyzny. Pojawił się pomysł na tzw. satelity centrum w powiatach. 
„Serce” jednak RCOP bezdyskusyjne powinno być w Opolu! 
Dyskutowaliśmy na forum i pracowaliśmy w grupach. 

W drugim dniu pracy czas był na opracowanie wizji monitoringu działalności centrum raz ewaluacji jego funkcjonowania. 

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego oraz przedstawiciele z ramienia lidera (UMWO) wskazani przez Marszałka Województwa. 
Jest to wartość dodana i możliwość rozwijania kultury współpracy i efektywnego dialogu międzysektorowego. 
Jako, że pewnym powtarzalnym zjawiskiem ostatnio stają się grupowe zdjęcia pamiątkowe – często ze schodami w tle – my również dwa dni podsumowaliśmy wspólną fotograficzną pamiątką. 

Wszakże nie ma schodów ale jest zadowolenie  na twarzach z dobrze wykonanego zadania. 
Opiekunem standardu jest Alicja Gawinek (OCWIP). 
Moderatorką grupy jest Dorota Piechowicz – Witoń (OCWIP). 
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy 😉