Skip to main content

Szkolenie rozwojowe dla wolontariuszy!!!!

Szkolenie rozwojowe dla wolontariuszy!!!!
news

„Jak zadbać o siebie w pracy wolontariackiej!”

Angażując się społecznie często również zmagamy się z wyzwaniami, wątpliwościami, zadaniami ponad nasze możliwości. Wolontariat, który był źródłem motywacji i satysfakcji może stać się również źródłem stresu, a nawet wypalenia. Dlatego tak niezwykle ważne w pracy na rzeczy innych osób (będąc wolontariuszem, wolontariuszką) jest dbanie o siebie. Warsztat będzie okazją do przyjrzenia się swoim potrzebom i refleksją nad tym jak w wielkości naszych obowiązków, zadbać o siebie, znaleźć czas na swoją regenerację, ładowanie baterii. 

Kiedy: 10 grudnia 2021  – on-line godziny 10:00-13:30

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie (imię i nazwisko, kontakt  – telefon) na adres a.gawinek@ocwip.pl do końca dnia 9.12.2021

W razie pytań zapraszam do kontaktu 535446389

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Damrota 4/36, 45-064 Opole. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Damrota 4/36, 45-064 Opole lub drogą mailową: biuro@ocwip.pl.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:a) promowania realizowanego projektu oraz działalności Administratora poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;b) udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora w ramach projektu Korpus Solidarności – art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO;c) obowiązku rozliczenia się w ramach realizowanego projektu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności do ewentualnej kontroli przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych. 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Wizerunek będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Administratora. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna. 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.