Skip to main content

SZKOLENIE Dostępność a organizacje pozarządowe.

SZKOLENIE Dostępność a organizacje pozarządowe.
news

SZKOLENIE. Dostępność a organizacje pozarządowe. Nowe obowiązki realizatorów zadań publicznych. Kiedy? 29.12.2021 – szkolenie on-line. START godzina 16:00Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno – komunikacyjna, wymagania minimalne zgodnie z art. 6, projektowanie uniwersalne, racjonalne usprawnienia, dostęp alternatywny.Informowanie o braku dostępności; wniosek o zapewnienie dostępności; żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej, kary za brak dostępności. Aby się zgłosić na szkolenie należy wysłać maila na adres biuro@ocwip.pl do dnia 28.12.2021 do godziny 13:00. Link do szkolenia zostanie wysłany przed szkoleniem.W razie pyta zapraszamy do kontaktu 535446389.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030