Skip to main content

Szkolenia dla nowych RDPP

Szkolenia dla nowych RDPP
news
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na dwudniowe spotkanie planujące dla nowo powołanych/powoływanych Rad Działalności Pożytku Publicznego.
W trakcie spotkania będącego kontynuacją cyklu: seminariów promocyjnych, szkoleń wstępnych pokażemy przykłady aktywnych Rad, zalety współpracy stowarzyszeń, grup społecznych w ramach ciał opiniodawczo – konsultacyjnych, modelowe rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Rady.
W trakcie spotkania zapoznamy Państwa również ze standardem pracy Rady. Podczas spotkania zostanie opracowany wstępny plan pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego. Szkolenie ma być również okazją do poznania się potencjalnych kandydatów do Rady, wymiany poglądów, rozmowy o celach i ambicjach nowej Rady. 
Szkolenia odbędą się na terenie miejscowości Pokrzywna. Miejsce szkoleń zostanie podane zakwalifikowanym uczestnikom szkoleń niezwłocznie po zakończeniu procedury konkurencyjności w zakresie wyboru usługodawcy.
Szkolenia poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Mazowieckiej Rada Działalności Pożytku Publicznego, Członek Prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Termin:
Grupa Opole, Brzeg – 27-28 maja 2015
Grupa Nysa, Grodków, Reńska Wieś –   1-2 czerwca 2015 rok
Liczba uczestników ograniczona. Ze względu na udział przedstawicieli różnych Rad zostanie zastosowany parytet uczestników. Liczy się kolejność zgłoszeń z poszczególnej lokalizacji. Preferowani będą uczestnicy biorący wcześniej udział w spotkaniach promocyjnych i szkoleniach wstępnych. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres w.witon@ocwip.pl do dnia 20 maja 2015 roku. 

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Nie pokrywamy kosztów dojazdu do Pokrzywnej.