Skip to main content

Czasopismo Modelowe Rady nr 3

Czasopismo Modelowe Rady nr 3
news
Zapraszamy do zapoznania się z miesięcznikiem Modelowe Rady. Czasopismo zajmuje się tematami związanymi z działalnością Rad Pożytku Publicznego.

Czasopismo powstało w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.