Skip to main content

Szansa na pracę dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością!

Szansa na pracę dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością!
news
Jesteś pełnoletnią osobą niepełnosprawną? Szukasz pracy? Chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak? DOBRZE TRAFIŁEŚ! Pomożemy Ci znaleźć pracę!! Teraz Twój krok…
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do udziału w projekcie: „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.” 

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2016.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Adresaci:
Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.
Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.
Oferujemy:
• indywidualne wsparcie przez trenera pracy
• indywidualne wsparcie psychologiczne
• indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego
• warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy
• kursy i szkolenia zawodowe
• spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi
• stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go:
– mailem (skan z podpisem uczestnika) na adres k.lech@ocwip.pl, m.bastrzyk@ocwip.pl bądź m.szul.fryda@ocwip.pl
lub 
– pocztą tradycyjną na adres: 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
lub 
– osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej) 
lub 
– faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103. 
Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Rekrutacja trwa do 30 września 2014 roku!!
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Nie czekaj, zgłoś się już dziś!!! Ilość miejsc w projekcie ograniczona!
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy:
-Krzysztof Lech – tel. 731 705 806, e-mail: k.lech@ocwip.pl
-Małgorzata Bastrzyk –  tel. 731 705 781, e-mail: m.bastrzyk@ocwip.pl
-Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809, e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl