Skip to main content

II Międzyregionalne Forum Rad w Opolu

II Międzyregionalne Forum Rad w Opolu
news
Serdecznie zapraszamy na II Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w Opolu w dniach 3-5 października 2014 roku. 
Do uczestnictwa w forum zapraszamy osoby będące członkami Rad Działalności Pożytku Publicznego działających na terenie Województwa Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego i Łódzkiego oraz osoby, które zamierzają w najbliższym czasie podjąć inicjatywę stworzenia takiej rady w swojej miejscowości. 
Spotkanie będzie miało charakter 3-dniowej sesji, podczas której wspólnie będziemy pracować i dyskutować na temat Rad Działalności Pożytku Publicznego. 
Spotkanie to jest również ważną okazją do poznania siebie nawzajem, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. 

Podczas II Międzyregionalne Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego pragniemy podpisać list intencyjny, który ma na celu zawiązanie współpracy pomiędzy RDPP z terenu 4 województw łódzkiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego. 
II Międzyregionalne Forum odbędzie się w dniach w Opolu w Hotelu Mercure w dniach 3-5 października 2014 roku. 
W międzyczasie uczestnicy Forum wezmą udział również w VI Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo w przyjaznym środowisku wymieniać się dobrymi praktykami i rozwiązywać pojawiające się problemy, a także podjąć kontynuację prac rozpoczętych podczas I Forum.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23.09.2014 roku na adres mailowy d.malolepsza@ocwip.pl W ramach projektu zwracamy koszty dojazdu uczestników na Forum.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który realizujemy na terenie 4 województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Serdecznie zapraszamy,
W imieniu zespołu projektowego 
Organizatorzy II Międzyregionalnego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego
Zarząd OCWIP