Skip to main content

Forum profesjonalnej profilaktyki Edycja 2014

Forum profesjonalnej profilaktyki Edycja 2014
news
Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym forum profesjonalnej profilaktyki uzależnień w dniach 14-15 października 2014 r., które odbędzie się  w Hotelu Festival w Opolu. 
Do udziału zapraszamy osoby zaangażowane w działania profilaktyczne, jak również w tworzenie i realizację programów profilaktycznych na terenie województwa opolskiego.
Forum jest organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze profesjonalnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży  oraz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, na zlecenie Samorządu Województwa Opolskiego. 
Tematyka poruszana na forum będzie obejmowała współczesne podejście i propozycje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – perspektywa ogólnokrajowa i lokalna, ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych, debata na temat kondycji opolskiej profilaktyki, standardy systemu rekomendacji programów profilaktycznych. 
Zgłoszenie prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszeniowym za pośrednictwem poczty mailowej, tradycyjnej, faxem  bądź osobiście na adres:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  
ul. Damrota 4/35-36 Opole
tel. 77/ 441 50 25, fax. wew. 103
e-mail: forum@ocwip.pl 
Zgłoszenia należy przesłać do 07 października 2014 r. 
Udział w dwudniowym forum jest całkowicie bezpłatny!
Szczegółowy program forum zostanie przesłany do uczestników spotkania, co najmniej na tydzień przed wydarzeniem. Wszelkich informacji na temat forum  udziela Mateusz Kołtowski (731 705 783).
 

PROGRAM FORUM

„Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim” projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego