Skip to main content

Spotkanie informacyjne w Krapkowicach.

Spotkanie informacyjne w Krapkowicach.
news

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Centra wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”.

Odbędzie się ono 22 grudnia 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Krapkowicach, przy ulicy 3 Maja (sala narad), w godzinach 10 – 13.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zostaną

  • założenia projektu „Centra wsparcia NGO”,
  • zakres cykli szkoleniowych realizowanych w ramach projektu,
  • zasady korzystania z doradztwa,
  • możliwości korzystania ze
    wsparcia w ramach projektu przez wskazane grupy beneficjentów ze
    szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na terenach
    wiejskich.

W trakcie spotkania chcemy również zebrać opinie i oczekiwania
przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące bieżących spraw i
funkcjonowania podmiotów reprezentowanych przez te osoby.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z panią Weroniką Burman.

Kontakt
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole,
nr. tel.: 77 441 50 25, wew. 102,
w.burman@ocwip.pl.

Spotkanie jest realizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu
„Centra Wsparcia NGO – projekt długofalowej pomocy
dla organizacji pozarządowych”.