Skip to main content

Kuźnia Ekspertów – rekrutacja rozpoczęta.

Kuźnia Ekspertów – rekrutacja rozpoczęta.
news

Jak zaktywizować ludzi do działania? Jak pomóc innym zrealizować ich pomysły? Jak zarządzać spółdzielnią socjalną lub innego rodzaju organizacją? Jak pozyskać środki na działalność? Co zrobić, żeby efektywnie się komunikować? Jak poruszać tłumy?

Odpowiedź na te pytania na znaleźć na bezpłatnym szkoleniu „Kuźnia ekspertów”, które rozpocznie się w kwietniu 2011 w Opolu i jest organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

„Kuźnia ekspertów” to cykl profesjonalnie przygotowanych szkoleń skierowany do osób, które chciałyby zaistnieć w swoich środowiskach jako lokalni animatorzy aktywności obywatelskiej oraz podzielić się swoją energią oraz zasobami z innymi zainteresowanymi działalnością w trzecim sektorze. 

Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą solidnie
przygotować wszystkich uczestników do pełnienia roli liderów i doradców w
zakresie ekonomii społecznej, na terenie gminy, powiatu i województwa.
 

Cykl obejmuje siedem dwudniowych zjazdów podczas których wszyscy
zainteresowani zostaną poddani treningowi z zakresu prawidłowej
komunikacji, treningowi menadżera podmiotów ekonomii społecznej oraz
nauczą się w jaki sposób skutecznie budować partnerstwa w obrębie
sektora pozarządowego.  

Spotkania prowadzone będą przez doświadczonego psychologa oraz
uznanych w Polsce ekspertów z zakresu ekonomii społecznej. Pozwoli to na
profesjonalne przygotowanie wszystkich uczestników do pełnienia roli
animatorów w swoich środowiskach.

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić zamieszczone poniżej formularze i dostarczyć do biura OCWIP w Opolu lub przesłać pocztą, lub faksem na numer 77 441 50 25 wew. 103

  formularz zgłoszeniowy

  zgłoszenie/deklaracja

  oświadczenie

  regulamin projektu

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:
Patrycja Kozieł, e-mail: p.koziel@ocwip.pl.