Skip to main content

Spotkania informacyjne Mikrodotacje

Spotkania informacyjne Mikrodotacje
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją  projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, w ramach II edycji konkursu będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2013 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. 

W ramach II edycji pula dotacji wyniesie 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:

– realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,

– rozwój infrastrukturalny organizacji,

– podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy

– poszerzenie świadczonych usług.

 

W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na spotkania informacyjno – szkoleniowe, w ramach którego przedstawione zostaną:

– zasady dotyczące udzielania dofinansowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

– obowiązujący formularz wniosku;

– przedstawimy logikę pisania projektu;

– kartę oceny projektu;

– zasady rozliczenia projektu;

– zasady kontroli dotacji.

HARMONOGRAM – załącznik
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza – pobierz
Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu uzyskania szczegółów organizacji spotkania.

Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:

Alicja Gawinek, tel. 77 441 50 25, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl