Skip to main content

Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji

Praca dla osób z niepełnosprawnością – ostatnie dni rekrutacji
news
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie:
„Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”. 
Projekt realizowany jest  w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji  społecznej” Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku Pracy”. 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (liderem projektu jest CTC Polska sp.z.o.o., partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych).  
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane. 
Każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, będzie korzystać między innymi z indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologicznego i wsparcia doradcy zawodowego. 
Rekrutacja uczestników projektu trwa  do dnia 31 stycznia 2013. 
Uczestnikiem projektu mogą być osoby: 
-niezatrudnione;
-niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; 
-osoby w wieku 16 – 64 lat; 
-uczące  się lub zamieszkałe  na obszarze woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie  ankiety zgłoszeniowej  i odesłanie jej:
– mailem  (skan z podpisem uczestnika) na adres rekrutacja@ocwip.pl 
lub 
– pocztą tradycyjną na adres: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Damrota 4 / 35-36, 45-064 Opole
lub 
– osobiście do biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (adres jak wyżej) 
lub 
– faksem pod numer (77) 441 50 25 wew. 103. 
Do ankiety zgłoszeniowe  wymagana jest kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności. 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji projektu i udziału osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z biurem 
Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, osobiście bądź telefonicznie bądź mailowo:
– Tel.(77) 77 441 50 25,
– e-mail: rekrutacja@ocwip.pl 
Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem uczestnictwa w projekcie.