Skip to main content

Skuteczni w zamówieniach publicznych

Skuteczni w zamówieniach publicznych
news

Rozpoczęliśmy realizację projektu  pn. „Skuteczni w zamówieniach publicznych”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi priorytetowej Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działania 2.9 rozwój ekonomii społecznej. Projekt będzie realizowany do kwietnia 2018 roku.

Jeśli jesteście spółdzielnią socjalną lub innym przedsiębiorstwem społecznym działającym na terenie województwa opolskiego i chcecie:

  •     brać udział w przetargach publicznych,
  •     zdobywać zamówienia publiczne,
  •     poprawić swoją sytuację finansową,

              zgłoście się do nas !

Oferujemy bezpłatne:

  •     szkolenia teoretyczne i praktyczne z pisania ofert /możliwość noclegu, zwrotu kosztów dojazdu i wyżywienia/,
  •     konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. urzędu gminy,
  •     indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin w zakresie opracowania oferty – harmonogram: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień.

Przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania liczby miejsc.

Informacje szczegółowe dla podmiotów działających na terenie woj. opolskiego:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/ 35-36, Opole
tel.: 77/ 441 50 25
e – mail: biuro@ocwip.pl
www.ocwip.pl
 

Deklaracje uczestnictwa w projekcie:

Deklaracja udziału w projekcie pracownika przedsiębiorstwa społecznego

Deklaracja udziału w projekcie przedsiębiorstwa społecznego

 

Projekt jest współfinansowany  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.