Skip to main content

Bezpłatne szkolenie z zamówień publicznych

Bezpłatne szkolenie z zamówień publicznych
news

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy pracowników spółdzielni socjalnych, którzy zajmują się lub będą się zajmować pozyskiwaniem  zamówień publicznych, działających na terenie województwa opolskiego, na bezpłatny cykl 3 szkoleń z zakresu udziału w zamówieniach publicznych.

Jeśli:

·         chcesz brać udział w przetargach publicznych,

·         zdobywać zamówienia publiczne,

·         poprawić swoją sytuację finansową,

a nie wiesz jak to robić? To zgłoś się do nas!

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników spółdzielni socjalnych w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych.

Dla uczestników szkoleń zapewniamy:
•    profesjonalne wsparcie szkoleniowe: teoretyczne i praktyczne zajęcia z pisania ofert: 12 godzin teorii i 24 godziny warsztatów, w grupach 11.osobowych,
•    konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. z urzędu gminy,
•    indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin, w zakresie opracowania oferty – w miejscu dogodnym dla uczestników.
 
Terminy zjazdów:
•    I szkolenia: 23-24.02.2018 r. dzień I godz. 14:00 –20:00 dzień II  9:00 – 15:00  
•    II szkolenie: 02-03.03.2018 r. dzień I godz. 14:00 –20:00 dzień II  9:00 – 15:00  
•    III szkolenie: 16-17.03.2018 r. dzień I godz. 14:00 –20:00 dzień II  9:00 – 15:00  
 
Miejsce zjazdów:
Opole, Hotel Mercure.
 
Koszty:
Udział w cyklu jest bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu na szkolenie (do wysokości opłat za środki transportu publicznego – zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym terenie), zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz materiały dla jednego pracownika spółdzielni socjalnej. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną oraz profesjonalna kadrę trenerów.

Cykl szkoleniowy obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Aktualny stan prawny
•    Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany z 2016 r.
•    Jak przygotować dokumentację postępowania?
•    Wybór najkorzystniejszej oferty
•    Umowa o zamówienie publiczne
•    Środki ochrony prawnej
•    Protokół postępowania
•  Wskazówki dotyczące opracowania ofert ze strony zamawiających, najczęściej występujące błędy – zajęcia praktyczne z ekspertem reprezentującym środowisko zamawiających.

Dokumenty zgłoszeniowe:
1. Deklaracja udziału w projekcie pracownika przedsiębiorstwa społecznego.
2. Deklaracja udziału w projekcie przedsiębiorstwa społecznego.
3. Oświadczenie uczestnika projektu.
4. Formularz pomocy de minimis.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się pod nr telefonu: Karolina Bujak, tel. 608 433 243.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego 2018 r. na adres mailowy: k.bujak@ocwip.pl