Skip to main content

„Sensotwórcy” nowy projekt realizowany przez OCWIP

„Sensotwórcy” nowy projekt realizowany przez OCWIP
news
Od 1 lipca 2013 roku Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczęło realizacje projektu „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens”. 
Projekt  jest realizowany w ramach zadania publicznego rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Projekt realizowany jest w okresie 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013. 

W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs autobiograficzny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących teren województwa opolskiego. 

Ideą konkursu jest promowanie pozytywnych postaw w życiu społecznym i zawodowym  osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych. 
Konkurs ma również zachęcić osoby z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć oraz doświadczeń życiowych związanych z niepełnosprawnością i pracą twórczą. 
Osoby niepełnosprawne będące twórcami – amatorami lub profesjonalnie zajmującymi się pracą twórczą mogą – poprzez opisanie swoich doświadczeń życiowych – dokonać reminiscencji dotychczasowych osiągnięć w obszarze pracy twórczej i zawodowej. 
Udział w konkursie autobiograficznym umożliwi promocję siebie jako aktywnych uczestników życia społecznego i zawodowego jak również pomoże wzmocnić poczucie własnej akceptacji i niezależności. 
Tematyka konkursu zachęca jego uczestników do introspekcji i refleksji nad własną postawą oraz uporządkowania priorytetów osobistych i zawodowych, a czytelnikom prac konkursowych pomoże utrwalić pozytywny wizerunek na temat osób z niepełnosprawnością.   
Twórczość jest tutaj rozumiana niezwykle szeroko, tak naprawdę chodzi o pokazanie wszelkiej aktywności, która nadaje  sens życiu osób z niepełnosprawnością.  
Wstępny harmonogram realizacji projektu: 
1) ogłoszenie konkursu – wrzesień 2013 
2) zbieranie prac konkursowych – wrzesień /październik 2013 
3) ocena prac i ogłoszenie wyników – listopad 2013 
4) Gala Regionalna i rozdanie nagród zwycięzcom i uczestnikom konkursu – grudzień 2013. 
Szczegóły udziału w konkursie jak również regulamin i zasady uczestnictwa pojawia się na stronie internetowej www.ocwip.pl na przełomie sierpnia i września 2013. 
Wszelkie osoby zainteresowane szczegółami realizacji projektu prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:
Dorota Piechowicz – Witoń
e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl 
tel. 77 441 50 25.