Skip to main content

Rekrutacja wolontariuszy – wsparcie grup samopomocowych osób głuchych

Rekrutacja wolontariuszy – wsparcie grup samopomocowych osób głuchych
news
Zadaniem wolontariuszy będzie wsparcia w ramach  projektu realizowanego przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Parytetowy Związek Socjalny Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat / Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.). 
Dodatkowym partnerem wspierającym /branżowym po stronie polskiej jest Polski Związek Głuchych Oddział Opole.
Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest uruchomienie pięciu grup samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji OCWIP z Polskim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji socjalnej i społecznej osób niesłyszących w województwie opolskim.

Realizacja projektu:
Projekt jest realizowany od 1 marca 2014, a zakończenie realizacji nastąpi z dniem 28 lutego 2015. 

Liczba wolontariuszy:
 3 osoby w każdym z pięciu wybranych miast powiatowych: Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i Nysa. 
Oferta skierowana do osób, które:
 chciałyby zdobyć doświadczenie i dodatkowe umiejętności, aby stać się profesjonalnymi Wolontariuszami;
 dysponują wolnym czasem w dni robocze i weekend;
 chciałyby podjąć działania na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu.
W ramach projektu oferujemy:
  szkolenie z zakresu samopomocy, w tym kwestie prawne i merytoryczne (łącznie 12 godzin);
 kurs języka migowego (w sumie 180 godziny, 60 godzin na poziomie 1, 2 i 3 ). 
Zadania w projekcie: 
 w okresie od sierpnia 2014 r. do lutego 2015 r. wsparcie pięciu grup samopomocy w województwie opolskim. 

Poprzez udział w projekcie zdobędziesz:
 wiedzę i umiejętności z obszaru komunikacji, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcją słuchu;
 wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcją słuchu, w zakresie tworzenia grup wsparcia i budowania sieci samopomocy;
 doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcją słuchu.
  
Poznasz:
 swoje predyspozycje zawodowe i umiejętności osobiste niezbędnych na rynku pracy,
 specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi z dysfunkcją słuchu, szczególnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Wymagania:

 osoby pełnoletnie – ukończone 18 lat;
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w charakterze Wolontariusza proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2014 roku:
– osobiście w siedzibie PZG Opole ul. 1 Maja 21 
– lub pocztą tradycyjną 
– lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@pzgopole.pl
– bądź faksem pod nr tel. 77 454 35 87.
Więcej informacji w Biurze Projektu:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole
tel. (77) 441 50 25
www.ocwip.pl
Kontakt: Dorota Piechowicz – Witoń, koordynator projektu 
Polski Związek Głuchych Oddział Opolski 
ul. 1 Maja 21, 45-064 Opole
Tel/fax. (77) 454 35 87
www.pzgopole.pl
Kontakt: Jarosław Duszak, animator grup samopomocowych 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY