Skip to main content

Przesunięcie ogłoszenia listy rankingowej Kierunek FIO

Przesunięcie ogłoszenia listy rankingowej Kierunek FIO
news
W związku z dużą ilością złożonych wniosków informujemy, że nastąpiła zmiana terminu ogłoszenia listy rankingowej.

W dniu 27 kwietnia będą ogłoszone wyniki oceny formalnej i I etapu oceny merytorycznej wniosków/fiszek składanych na inicjatywy lokalne.