Skip to main content

Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością

Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością
news
Oferta pracy na stanowisko: trener pracy osób z niepełnosprawnością 

W związku z realizacją projektu „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego” Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych poszukuje pracownika na stanowisko: 

TRENER PRACY osób z niepełnosprawnością. 

Szczegóły oferty: 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce pracy: całe województwo opolskie  (praca wiązać się może z wyjazdami). 
Rozpoczęcie zatrudnienia: 01.05.2016 –  31.12.2016

Ogólny zakres obowiązków: 

1. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością w procesie zdobywania i utrzymania zatrudnienia, a w szczególności: 
– diagnozowanie sytuacji wyjściowej osoby z niepełnosprawnością (podopiecznego) 
– rozpoznawanie możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych podopiecznego 
– rozpoznanie form wsparcia z jakich podopieczny korzystał w przeszłości 
– nawiązanie i rozwijanie relacji pomocowej z podopiecznym 
– określenie potrzeb, deficytów, możliwości oraz opracowanie oceny zdolności do pracy podopiecznego 
– pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – wsparcie w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej itp. 
– pomoc w czynnościach związanych z procedurą  zatrudnienia 
– wyszukiwanie pracodawców zainteresowanych  zatrudnieniem  osób z niepełnosprawnością. 

2. Wsparcie pracodawcy i środowiska pracy, a w szczególności: 
– pomoc przy sporządzeniu umowy o pracę i określeniu warunków zatrudnienia 
– informowanie pracodawcy o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– wybranie wspólnie z pracodawcą stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji danej osoby z niepełnosprawnością, 
– określenie czynności, które wejdą w zakres obowiązków podopiecznego (wymiaru czasu pracy itp.) 
– udzielenia porad w rozwiązywania sytuacji problemowych związanych z zatrudnieniem przy wparciu doradcy zawodowego i psychologa. 

3. Bieżące działania administracyjne i sprawozdawcze wynikające z wytycznych projektowych. 

Wymagania:
– ukończone studia wyższe (najlepiej wykształcenie kierunkowe: pedagogika, psychologia lub inne humanistyczne) 
– znajomość zagadnień związanych z rynkiem pracy i aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z niepełnosprawnością 
– doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością (np. praktyki, staże, wolontariat, praca zawodowa)

Dodatkowe atuty: 
– doświadczenia w realizacji /pracy/ projektów europejskich 
– doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych 
– rekomendacje i opinie związanie z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnością 
– doświadczenie w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi niepełnosprawnościami (np. mile widziana umiejętność komunikowania się w języku migowym) 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
CV zawierającego klauzulę: 
„”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.”
oraz listu motywacyjnego, na adres k.bujak@ocwip.pl, w tytule wiadomości podając „TRENER PRACY ON”. 

Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, w celu zaproszenia na drugi etap procesu rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną.