Skip to main content

Gra o miasto

Gra o miasto
Zakończony

Celem projektu było pobudzenie i zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta Opola w zakresie problemów i rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego, a także utrwalenia proekologicznych zachowań.

Na potrzeby projektu została stwo-rzona gra planszowa o wymiarze 9m2.

Działania podjęte w projekcie miały na celu pobudzenie i zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta Opola w zakresie problemów i rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego, a także utrwalenia proekologicznych zachowań.

Projekt finansowany był przez Urząd Miasta Opola.