Skip to main content

Pierwsze szkolenie wolontariuszy grup samopomocowych za nami!

Pierwsze szkolenie wolontariuszy grup samopomocowych za nami!
news
Odbyło się pierwsze szkolenia dla wolontariuszy, których zadaniem będzie pomoc przy tworzeniu i działaniu pięciu grup samopomocowych osób niesłyszących z woj. opolskiego. 
Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim”. 
Realizatorzy projektu to: 
– Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
– Parytetowy Związek Socjalny Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat   /Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.)
– Polski Związek Głuchych Oddział Opole (partner wspierający po stronie polskiej) . 
Projekt realizowany jest ze środków Fundacji niemieckiej Akcja Człowiek. 
Pierwsze szkolenie dotyczyło podstaw prawnych wolontariatu oraz specyfiki pracy z osobami z dysfunkcją narządu słuchu. 
W ramach realizacji projektu zrekrutowaliśmy 15 osób / wolontariuszy, którzy będą wspierać działania grup samopomocach w pięciu kołach Polskiego Związku Głuchych (konkretnie chodzi o: Opole, Kluczbork, Nysa, Kędzierzyn Koźle i Strzelce Opolskie). 
Zadanie wolontariuszy jest uzupełniające jednak ich przygotowanie jest kluczowe dla pozytywnych rezultatów w działaniach projektowych. 
Wolontariusze uczestniczący w projekcie mieli okazje poznać podstawy prawne działania wolontariatu a w szczególności: podmioty, które korzystają ze wsparcia wolontariuszy, zakresy prac wolontariackich, obowiązki i prawa wolontariuszy oraz podmiotów angażujących ich do pracy jak również niezmiernie istotne kwestie związane z porozumieniem o współpracy i ubezpieczeniami wolontariuszy. 
Szkolenie było również poświęcone specyfice wsparcia i relacji pomocowej z osobami niesłyszącymi. 
Szkolenie prowadziła Dorota Piechowicz – Witoń, koordynator projektu 
„Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim”, z ramienia OCWIP. 
A tak pracowaliśmy i takie są efekty graficzne naszej weekendowej pracy…