Skip to main content

Zapraszamy na szkolenie z zakresu stosowania RODO

Zapraszamy na szkolenie z zakresu stosowania RODO
Ważne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych na szkolenia wzmacniające wiedzę z zakresu stosowania RODO w zadaniach publicznych i RODO w organizacjach społecznych.

Kiedy ?

23.06.2023 17:00-19:30 – RODO w organizacjach społecznych

28.06.2023 17:00-19:30 – RODO w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych

Gdzie?

on – line za pomocą platformy ZOOM

Szkolenie jest skierowane do wszystkich organizacji społecznych,  celem szkolenia jest podnoszenie świadomości uczestników z zakresu ochrony danych osobowych oraz  zastosowania technologii i systemowych rozwiązań zabezpieczania danych w organizacjach społecznych oraz podczas realizacji zadań publicznych

Podczas szkoleń zostaną omówione elementy:

  1. Zagadnienia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, administratora danych osobowych i jego zadania,
  2. Analiza ryzyka: czynniki zewnętrzne, czynniki wewnętrzne, aktywa, zabezpieczenia, wyliczenie ryzyka.
  3. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych – stworzenie polityki ochrony danych osobowych, obowiązków informacyjnych, przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania.
  4. Inspektor Ochrony Danych.
  5. Zasady przechowywania i przetwarzania danych oraz wzór przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Bezpieczeństwo w zakresie danych osobowych, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów na przykładach.

Korzyści dla uczestnika:

Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach społecznych.

Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez omówienie konkretnych rozwiązań.

Omówienie najczęściej pojawiających się problemów wraz z prezentacją sposobów postępowania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich organizacjach.

Zapisy na szkolenia

Aby zapisać się na szkolenie należy wysłać maila na adres biuro@ocwip.pl z informacji czy chcą Państwo uczestniczyć w obydwu szkoleniach czy w jednym (należy wtedy wskazać konkretną datę). Link do szkoleń zostanie przesłany w dniu szkolenia.

Prowadzący

Andrzej Rybus-Tołłoczko

prezes Eart sp. z o.o, Prezes Erte sp. z o.o., administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Pracuje w szkole policealnej, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku technik administracji. Pełni również funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy, członkiem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, członkiem Rady Metropolitalnej, byłym współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, byłym przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegóły projektu

Kierunek FIO