Skip to main content

O spotkaniu informacyjnym w Nysie

O spotkaniu informacyjnym w Nysie
news
12 lipca br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. „Wrażliwość na niepełnosprawność”, zorganizowane przez firmę CTC Polska sp. z o.o. wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w ramach projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z woj. opolskiego”.
Udział w nim wzięło około 20 osób, w tym zaproszeni goście, nyscy przedsiębiorcy, trenerzy pracy osób niepełnosprawnych z ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, organizatorzy. 
Celem spotkania było zaznajomienie uczestników z pojęciem niepełnosprawności, uwrażliwienie na niepełnosprawność i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, a także ukazanie korzyści, jakie płyną z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym subsydiowanego zatrudnienia przewidzianego w projekcie „Pełno(s)prawni na rynku pracy…”. 
W pierwszej części spotkania wystąpił Pan Piotr Czarnota ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, który wyjaśnił pojęcie niepełnosprawności, rodzaje niepełnosprawności, przedstawił  sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Nakreślił także trudności, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w sytuacjach zawodowych i społecznych, przede wszystkim z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej. Starał się udzielić podpowiedzi w jaki sposób stworzyć „przyjazną atmosferę pracy” osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy. Wskazał także korzyści jakie płyną z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Również obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zgodzili się z tym, że należy przełamywać stereotypy, łamać bariery, przede wszystkim te mentalne, obojętność w podejściu do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna być może i jest mniej wydajnym pracownikiem od pracownika pełnosprawnego, ale jest też pracownikiem lojalnym, oddanym, rzetelnym, osobą, która może wnieść do firmy wiele korzyści. Dodatkowym atutem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej są oszczędności finansowe pracodawcy. Przedsiębiorca ma szansę uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, a także uniknąć kary płaconej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
W ramach projektu „Pełno(s)prawni na rynku pracy…” proponujemy pracodawcom pewny i łatwy mechanizm wsparcia finansowego przedsiębiorcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością, a mianowicie subsydiowane zatrudnienie. Subsydiowane zatrudnienie pozwala na refundację 75% kosztów, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem beneficjenta naszego projektu. W ramach realizowanego projektu pracodawca ma zapewnione również wsparcie ze strony trenera pracy, który wprowadza swoich podopiecznych na rynek pracy.
Właśnie tematowi subsydiowanego zatrudnienia poświęcona była druga część spotkania. W części tej wystąpiła pani Iwona Czaplikowska, przedstawicielka Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która objaśniła podstawowe zagadnienia związane z pomocą publiczną oraz zasady subsydiowania zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wyjaśniła, jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby skorzystać z proponowanego wsparcia, jakie załączyć dokumenty. Cała procedura jest bardzo prosta i pozwala wesprzeć finansowo przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych uczestników projektu.
Na spotkaniu pojawiły się głosy kilku nyskich przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem jakie proponujemy im w niniejszym projekcie. Starali się zdobyć szczegółowe informacje, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Jeden z przedsiębiorców podjął współpracę z trenerami pracy, być może kilku beneficjentów naszego projektu znajdzie zatrudnienie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za udział w spotkaniu!
Na stronie projektu www.pelnosprawni.ctc.pl na bieżąco będą pojawiały się informacje na temat kolejnych spotkań informacyjnych na ten temat.
Autor: Małgorzata Bastrzyk 
Trener pracy osób z niepełnością w Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych